Gateengler er nå et avsluttet prosjekt. Vi takker alle givere og faddere gjennom mange år for et godt og solid samarbeid.

Gateengler er nå et avsluttet prosjekt. Vi takker alle givere og faddere gjennom mange år for et godt og solid samarbeid. Gateengler er en norsk veldedighetsorganisasjon med tilholdssted i Salvador, Brasil. Prosjektet jobber forebyggende med barn og unge i risikosonen for å lede og inspirere til sunne valg og interesser og forhindre involvering i kriminelle miljøer. Grunnpilarene i dette forebyggende arbeidet er pedagogiske aktiviteter 8-13 år, pedagogiske aktiviteter 12-18 år, bibliotek, leksehjelp, yrkesrettede informasjonskvelder og workshops i entreprenørskap for ungdom og voksne. Vi kommer også med flere selvutviklende og verdiskapende aktiviteter for disse aldersgruppene ut over året.
En ny gruppe vi også rekker ut hånden til er defattige eldre over 65 år. Man glemmer ofte at dette er mennesker med mye livserfaring og ressurser. Til disse tilbyr vi ukentlige sosiale sammenkomster der de kan delta på «håndverk og kunst» aktiviteter. Både lokalet vi bruker i denne sammenheng og mesteparten av materialene er sponset.
Gateengler får med jevne mellomrom tildelt mat, klær og annet nødvendig materiell. Dette deles ut til de mennesker vi er i kontakt med.
Prosjektet er kontinuerlige ute etter nye sponsorer, givere og faddere. Uten denne uvurderlige hjelpen, kan vi ikke fortsette å hjelpe så mange. Vi håper du vil følge oss videre inn i 2013 og en ny start.
Sanger og låtskriver Johanna har laget en sang om og til Gateengler
Johanna var på besøk hos Gateengler i Brasil i 2009, både før og etterpå har hun ved flere anledninger hatt innsamlingsauksjoner og er en fantastisk ambassadør for prosjektet.
“Denne sangen er dedikert til en gravid mor, som hadde ingen sted å bo under regn sesonen. Når du kjøper denne sangen vil pengene gå direkte til Gateengler i Brasil. Tusen takk.”
“This song is dedicated to a pregnant mum that had nowhere to live in the middle of the rain period. When you buy this song the money will go straight to Street Angels and their work among poor families in Salvador, Brazil. Thank you so much!”